Let us help you with your success!

Електрически инсталации - Административни, хотелски и жилищни комплекси

Услуги


Електрически инсталации

Проектиране, изграждане, ремонт и поддръжка на електрически инсталации на административни, промишлени и жилищни сгради, ТЪРГОВСКИ И ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКСИ.
Комплексна доставка и монтаж на електрооборудване и материали.
•Нашата фирма работи с материали на доказали се на пазара производители, гарантиращи високо качество на своите продукти.

•Надеждността на нашите системи Ви гарантира дългогодишна работоспособност.
•Гаранции - Комуникационно оборудване: 1-5 години
•Гаранции - Кабелни системи: 25 години