Let us help you with your success!

Производствени халета - изградени обекти

Услуги / Електрически инсталации - Силозни стопанства и производствени цехове

Производствени халета - изграждане на електрическа инсталация

 • Изграждане на електрическа инсталация ОБЕКТ: Цех за екстракция на растително масло от кюспе. Допълнителна обработка на остатъчния материал са извършва с екстракция чрез хексан. Обекта е с категория "взривоопасен ExII".
  "Клас Олио"

  Клас Олио  Клас Олио  Клас Олио Клас Олио  

 • Изграждане на електрическа инсталация ОБЕКТ: Инсталация за белене на слънчоглед, с. Нова Черна, общ. Тутракан
   

 • Изграждане на електрическа инсталация ОБЕКТ: Цех за преработка на слънчоглед, с. Карапелит, Добрич, Клас ОЛИО
 • Изграждане на електрическа инсталация ОБЕКТ: Производствена база за обработка и складиране на слънчоглед, с. Ситово, "Първи Май" АД
    

 • Изграждане на електрическа инсталация ОБЕКТ: Колбасарски цех с цех за машинна обработка и нова хладилна камера с приемна рампа за замразени суровини - с.Житница, общ.Калояново, обл.Пловдивска, Месокомбинат "Житница"

 • Изграждане на електрическа инсталация строеж: „Овцевъден комплекс за 2 000 броя - гр. Съединение, общ. Съединение“ - „ВЕРДЕ ФУУДС“ ЕООД
   

 • Изграждане на електрическа инсталация ОБЕКТ: Aвтосервиз – с. Войводиново, "ГАП 07" ООД

 • Изграждане на електрическа инсталация ОБЕКТ: Автоцентър с шоурум, автосервиз, офиси и склад за промишлени стоки – гр. Пловдив

 • Изграждане на електрическа инсталация ОБЕКТ: Модернизиране и ремонт на 40 бр. Електрически телфери - "АСАРЕЛ МЕДЕТ" - АД - гр. Панагюрище

 • Изграждане на електрическа инсталация ОБЕКТ: Склад за готова продукция – Акташ Холдинг


 • Изграждане на електрическа инсталация ОБЕКТ: Цех за производство на дървени пелети - град Ихтиман
 • Изграждане на електрическа инсталация ОБЕКТ: ОТКРИТ СКЛАД ЗА СПИРТ - "АГРИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД - Пловдив