Let us help you with your success!

Адресируеми ПИС

Услуги / Пожароизвестяване

При този вид системи имаме изградена кръгова (контурна) структура. При тях съществува възможността да се постигне пълно или частично разпознаване на всеки един пожароизвестител или друго монтирано в линията устройство.
В системите с кръгова структура движението на информацията е двупосочно, което гарантира работоспособността на системата, дори и при повреда (прекъсване) на някой от свързващите кабели. По този начин е възможно в дадена точка от линията, да се изгради разклонение. Подобна възможност предоставя две основни преимущества: позволява, чрез използването на специализирани интерфейсни модули към адресируемата система да бъдат включени конвенционални пожароизвестители и допълнително намаляване на необходимите свързващи кабели.
Друго важно предимство при адресируемите централи е възможността за включване на изолатори. Това са устройства, чрез които се изолират определени повредени участъци от контура и се повишава общата надеждност на системата.
Преимуществата на този тип системи спрямо конвенционалните са две: по-точно локализиране мястото на пожара или повредата и намаляване на дължината на необходимите за реализацията на системата кабели.