Let us help you with your success!

Конвенционални ПИС

Услуги / Пожароизвестяване

Поради финансови ограничения и капацитетни възможности се е прибягва до необходимостта от монтиране на няколко детектора, охраняващи едно или няколко съседни помещения в една линия. Комбинираните по този начин пожароизвестители образуват група, наричана още зона или лъчев комплект. Така при преминаване на някой от детекторите в алармен режим, се променя режима на работа на цялата група, тъй като пожарната централа не е в състояние да разпознаят кой от всички автоматични пожароизвестители монтирани в линията, е сработил. Тези системи се наричат конвенционални и на този етап са най-масовия тип използвани пожароизвестителни системи. Тук липсва индивидуално адресиране (разпознаване) на монтираните в една линия пожароизвестители. За да се уточни конкретният детектор предизвикал аларма се монтират паралелни светлинни сигнализатори.
Конвенционалните системи са едни разумни ниско бюджетни решения, макар и да имат своите недостатъци: всяка линия отговаря само на една зона; възможно е, при алармен сигнал на контролния панел да липсва индикация за сработилия пожароизвестител; необходимо е разделяне на линиите на автоматичните пожароизвестители от тези на ръчните и относително по-високите разходи за окабеляване. Освен това детекторите имат само две изходни състояния - нормално и алармено (еквивалентно на откриване на пожар), което ограничава постигането на по-добро съотношение "откриваща способност/ниво на лъжливите сработвания", а отнемането на един детектор, при много системи от този вид, води до повреда или неработоспособност на цялата линия.